Ach, hoe zielig

Een jongeman uit Bennekom
Vond in zijn tuin een vliegtuigbom
Hij nodigde zijn vrienden om
Het ding te demonteren
Op zijn begrafenis verscheen
Van de genode vrienden geen
Zij lagen met versplinterd been
Dat kwam van 't exploderen

Zo gaan wij allen naar de bliksem toe
Je kunt alleen niet zeggen waar, wanneer en hoe
Maar wat doet het er ook toe
Ach, hoe zielig

Een juffrouw bakte frikadel
Al op een petroleumstel
Terwijl zij bakte ging de bel
Het was des buurmans gade
De jongste spruit, heel bij de hand
Vond juist die vlam erg interessant
De volgende dag stond in de krant:
Verzekering dekt de schade

Refrein

Een overweg in dikke mist
Er kwam een automobilist
Hij had zich niet goed vergewist
En reed met vol gas henen
Maar ook was er een dieseltrein
Te zelfder tijd op dat stuk lijn
Ze bleken er gelijk te zijn
Van marmer was de grafsteen

Refrein

Een sleepboot had een reuze sjouw
En vorderde niet al te gauw
Dus bond de stuurman met een touw
De veiligheidsklep stevig
Maar bij het wachten in een sluis
Vergat hij het touwtje per abuis
De stuurman ging niet meer naar huis
De klap was nogal hevig

Refrein

Een tractor met een boer bemand
Ploegde een stuk akkerland
Maar bij het draaien langs de kant
Geraakte hij te water
Zijn rechterbeen kwam daarbij klem
Tussen het stuurwiel en de rem
Hij riep, maar niemand hoorde hem
Zijn lijk vond men wat later

Refrein

Een zekere Brown, Amerikaan
Zou met zijn Ford uit rijden gaan
Maar halverwege bleef hij staan:
Hij kon niet verder varen
Heel misnoegd stapte hij toen uit
Een brandend peukje in'z'n snuit
Hij keek in de benzinetuit...
Zijn leeftijd: dertig jaren

Refrein

http://www.graphicgarden.com/