Het avondklokje

Melodie

't Zonnetje gaat van ons scheiden
't Avondrood kleurt weer het veld
Zoete rust mogen wij beiden
Nog door geen zorgen gekweld

Hoort gij, hoe 't klokje met lieflijke klank
Ons weer naar huis roept tot bede en dank
Luid nu o klokje luid voort
Slapen wij straks ongestoord

Schemering daalt op de dreven
De avondster glanst weer van ver
Straks staat Gods naam weer geschreven
Schitt'rend in sterre bij ster

refrein

Welkom, verkwikkelijke avond
Dank, die uw zoet heeft bereid
Rust na de arbeid, hoe lavend!
God heeft ons 't leger gespreid.

refrein

http://www.graphicgarden.com/