Het boerinnetje

Melodie

Daar loopt door 't gehucht een wonder gerucht
Het is van een jonge boerinne
Ze dorste haar graan, liet het spinnewiel gaan
en reed zij op Grauw d'ezelinne
Dan lachten de tortels haar na: ha ha ha ha ha!    (2x)
Dan lachten de tortels haar na: ha ha ha ha; ha ha, ha ha!

Eens wordt er verteld, eens was zij in 't veld
een koets houdt er stil in de weide
Twee mannen in 't goud, heffen eensklaps haar stout
de koets in, hoe hard zij ook schreide
Nu schreide de tortel haar na: ha ha ha ha ha!    (2x)
Nu schreide de tortel haar na: ha ha ha ha; ha ha, ha ha!

Zij was geen boerin, maar wel een vorstin
Het staat in een boekje geschreven
Als kind eens verdwaald, werd ze huiswaards gehaald
toen d'afkomst heel klaar was bewezen
Wat miste de tortel haar dra: ha ha ha ha ha!    (2x)
Wat miste de tortel haar dra: ha ha ha ha; ha ha, ha ha!

Nu heeft z'een kasteel en schatten zoveel,
maar ze's nog 't gehucht niet vergeten
En als zij er komt en de klaagtoon verstomt
't is nog of de tortels het weten:
Ze kirren en lachen haar na: ha ha ha ha ha!    (2x)
Ze kirren en lachen haar na: ha ha ha ha; ha ha, ha ha!

http://www.graphicgarden.com/