De reddingboot

Melodie

Wakk're jongens, Hollands trots!
Waar ons hart van kan verdagen
Als je 't rappe lijf durft wagen
In het woedend golfgeklots
Die gevaren vreest noch dood
Als ge redden kunt uit nood (2x)

't Grove buis om forsche borst
Dekt een harte vol erbarmen
Als g'een drenk'ling in uw armen
Door de wilde branding torst
Als ge vrouw en kind vergeet
Bij des scheep'lings bangen kreet (2x)

't Is een stuk, Oud-Holland waard!
Brave mannen in den lande
Trouwe wachters op de stranden
Moog je lang nog zijn gespaard!
Of geen mens je namen weet
'k Denk dat God ze niet vergeet (2x)

Tekst gekregen van Gerard Martens, waarvoor hartelijk dank!


http://www.graphicgarden.com/