De trouwe kameraad

Melodie

Ik had een wapenbroeder
Geen dapperder dan hij
De oorlog riep ons samen
De roffel sloeg, wij kwamen
En gingen zij aan zij (2x)

Ik had een wapenbroeder
Ik heb hem nu niet meer
Hij liet voor 't land zijn leven
Is in de strijd gebleven
Wat minde hij mij teer (2x)

Ja, broeder! 'k zie u weder
Dat lenigt mijn verdriet
Daar waar geen angst of vrezen
Of oorlog meer zal wezen
Daar kent men 't scheiden niet (2x)


http://www.graphicgarden.com/