De uil zat in de olmen

De uil zat in de olmen
Bij 't vallen van de nacht
En achter gindse heuvels
Antwoordt de koekoek zacht
Koekoek, koekoek, koekoek koekoek koekoek    (2x)

http://www.graphicgarden.com/