De wind

Melodie

Koeltjes suiz'len, doen rits'len het lover
Brengen de geuren der bloemen ons over
Winden waaien ten dienste van de mensen
Voeren de zeeman naar 't land zijner wensen
Drijven de schepen vlug voor zich henen
Draaien gedienstig de molenstenen
Maar plots'ling breekt de stormwind los
En jaagt vernielende door het bos!
En rukt daar de takken van machtige eiken
Vernielt grote schepen en beukt hoge dijken
En altijd blijkt zijn vernielende aard
Zo doet de storm in zijn teug'loze vaart
En altijd blijkt zijn vernielende aard
Zo doet de storm in zijn teug'loze vaart!

http://www.graphicgarden.com/