Een lied van Nederland

Melodie

Alle man van Nerlands stam
Voelen zich der vaad'ren zonen
Willen vrij op 't plekje wonen
Dat hun tot een erfdeel kwam
Eigen meester, niemands knecht
Recht en slecht
Stalen vuist en rappe hand
Zo is 't volk van Nederland

Toen, gezengd door oorlogsvlam
't Vaderland was in gevaren
Vochten wij wel tachtig jaren
Tot er heerlijke uitkomst kwam
Offerden met mannenmoed
Goed en bloed
Tot het klonk langs beemd en strand:
Vrij is 't volk van Nederland

Zo zal 't zijn door d' eeuwen heen:
Vrije Friezen, ronde Zeeuwen
Gelres helden, Hollands leeuwen
En voor allen, allen n!
Aan Wilhelmus van Nassouw
Hou en trouw
Blijft ons aller hart verpand
Aan ons dierbaar Nederland

http://www.graphicgarden.com/