Naar zee

Melodie

Ferme jongens, stoere knapen
Foei! hoe suffend sta je daar!
Zijt ge dan niet welgeschapen?
Zijt ge niet van zessen klaar?
Schaam je jongens, en ga mee
Naar de zee, naar de zee!
Schaam je jongens, en ga mee
Naar de zee, naar de zee!

Dat's een leven ven plezieren
Dat's een leven van stavast
Zo de wereld rond te zwieren
In het topje van de mast
Thuis te zijn op ied're ree
Kom, ga mee naar de zee!
Thuis te zijn op ied're ree
Kom, ga mee naar de zee!

Laat ze pruilen, laat ze druilen
Laat ze schuilen aan het strand
Loop Jan Salie op zijn muilen
Jan Courage kiest het want
Holla bootsman! alles ree?
Wij gaan mee naar de zee!
Holla bootsman! alles ree?
Wij gaan mee naar de zee!

http://www.graphicgarden.com/