Hoe leit dit kindeke

Melodie

Hoe leit dit kindeke hier in de kou
Ziet eens hoe alle zijn ledekens beven.
Ziet eens hoe dat het weent en krijt van rouw!

Na, na, na, na, na, na, kindeke teer,
Ei zwijg toch stil, sus, sus, en krijt niet meer
Na, na, na, na, na, na, kindeke teer,
Ei zwijg toch stil, sus, sus, en krijt niet meer

Sa ras dan, herderkens komt naar de stal
Speelt een zoet liedeke voor dit teer lammeken
Het dunkt mij dat het nu haast slapen zal

Refrein

En gij, o engeltjes, komt ook hier bij
Zingt een motetteke voor uwen koning
Wilt hem vermaken met uw melodij

Refrein

http://www.graphicgarden.com/