De kleinste

Melodie

In 't groene dal, in 't stille dal
Waar kleine bloempjes groeien
Daar ruist een blanke waterval
En druppels spatten overal
Om ieder bloempje te besproeien    (2x)
Ook't kleinste

En boven op de heuveltop
Waar hoge bomen groeien
Daar zweept de stormvlaag fel en bits
Daar treft de rosse bliksemflits
En splijt, bij 't daav'rend onweersloeien    (2x)
De grootste

Omhoog, omlaag, op berg en dal
Ben 'k in de hand des Heeren!
Toch kies ik, als ik kiezen zal
Mijn stille plek, mijn waterval
Toch blijf ik steeds, naar mijn begeren       (2x)
De kleinste

http://www.graphicgarden.com/