Komt allen tezamen

Komt allen tezamen, komt verheugd van harte
Bethlehems stal in den geest bezocht
Ziet nu dat kindje, ons tot heil geboren
Komt laten wij aanbidden    (3x)
Die koning

http://www.graphicgarden.com/