Altijd is Kortjakje ziek

Altijd is Kortjakje ziek
Midden in de week, maar 's zondags niet
's Zondags gaat ze naar de kerk
Met haar boek vol zilverwerk
Altijd is Kortjakje ziek
Midden in de week, maar 's zondags niet
Door de week wil zij niet wassen
Zondags strikt zij de heren hun dassen.
Altijd is Kortjakje ziek
Midden in de week, maar 's zondags niet

http://www.graphicgarden.com/