Lief vaderland, vaarwel!

Melodie

Vaarwel, mijn dierbaar vaderland
Lief vaderland, vaarwel!
'k Verlaat uw dierbaar duin en strand
Lief vaderland, vaarwel!
Maar 'k ga met opgewekte moed
Vol levenslust en goede moed
Lief vaderland, vaarwel!

Mijn laatste groet zij u gewijd
Lief vaderland, vaarwel!
Maar 't scheiden duurt niet voor altijd
Lief vaderland, vaarwel!
Eens zie ik uwe beemden weer,
Als ik behouden wederkeer
Lief vaderland, vaarwel!

Uw beeld staat steeds voor mijne geest
Lief vaderland, vaarwel!
Dat maakt mij kloek en onbevreesd
Lief vaderland, vaarwel!
En treedt mijn voet op vreemde grond
Dan zeg ik nog uit hart en mond
Lief vaderland, vaarwel!


http://www.graphicgarden.com/