Merk toch hoe sterk

Melodie

Merk toch hoe sterk
Nu in 't werk zich al stelt
Die 't allen tijd zo onz' vrijheid heeft bestreden!
Ziet hoe hij slaaft, graaft en draaft met geweld!
Om ons goed en ons bloed en onze steden:
Hoor de Spaanse trommels slaan!
Hoor Maraans trompetten!
Zie hoe komt hij trekken aan
Bergen te bezetten

Berg op Zoom. Houd u vroom
Stut de Spaanse scharen:
Laat's lands boom en z'n stroom
Trouwelijk toch bewaren

't Moedige, bloedige, woedige zwaard
Blonk en het klonk, dat de vonken er uit vlogen
Beving en leving, opgeving ter aard
Wonder gedonder nu onder was nu boven
Door al 't mijnen en't geschut
Dat men daag'lijks hoorde
Menig Spanjaard in zijn hut
In zijn bloed versmoorde

Berg op Zoom. Houdt zich vroom
't Stut de Spaanse scharen:
'Heeft 's lands boom en z'n stroom
Trouwelijk doen bewaren

Die van Oranje kwam Spanje aan boord
Om uit het veld als een held 't geweld te weren
Maar alzo dra Spinola 't heeft gehoord
Trekt hij fluks heen, op de been, met al zijn heren
Cordua kruit spoedig voort
Zag daar niet te winnen
Don Velasco liep verstoord
't Vlas was niet te spinnen

Berg op Zoom. Houdt zich vroom
't Stut de Spaanse scharen:
'Heeft 's lands boom en z'n stroom
Trouwelijk doen bewaren

http://www.graphicgarden.com/