Mijn Nederland

Mijn Nederland, ik heb u lief
Wanneer de zonne brandt
En boven u zich wijd en hoog
Een heldere hemel spant.
Wanneer der golven het eeuwig lied
Zacht voortruist langs uw ree
En het zonnegoud zijn vonken schiet
In 't staalblauw uwer zee!

Nog nooit waart gij mij nader dan
Die zonneloze dag
Toen ik op't eind der lange reis
Uw grauwe velden zag.
Ernstig als in u zelf gekeerd
Zaagt gij mij zwijgend aan.
Toen heeft in woordeloos gebed
Mijn ziel uw ziel verstaan!

Met dank aan Corrie Starreveld voor het toesturen van de tekst!

http://www.graphicgarden.com/