O dierbaar plekje grond

Melodie

O dierbaar plekje grond
Waar eens mijn wieg op stond
Mijn vaderland
U die mij woning bood
En koesterd' in uw schoot
Zij ook in nood en dood
Mijn trouw ten pand

In uw historiebla‚n
Lees ik de grote da‚n
Van 't voorgeslacht
Hun leus zij ook ons woord
Het word' van elk gehoord
Blijv' immer ongestoord:
Eendracht maakt macht

Oranj' en Nederland
Zijn immer nauw verwant
In vreugd en smart
Die band zij onze kracht
Die eendracht onze macht
Die leuze nooit veracht
Door 't Hollands hart

Dat onze welvaart groei'
Dat onze handel bloei'
In rust en vreÍ
Zo daal uw zegen neÍr
En dat wij allen, Heer
Steeds leven U ter eer
Is onze beÍ

http://www.graphicgarden.com/