Sint Nicolaas is weer in 't land

Sint Nicolaas is weer in 't land
O jongens, jongens, fijn!
Ik vraag aan moe een grote mand
Mijn schoen is maar zo klein.
Die mand moet in de kamer staan
En komt dan Sinterklaas
Wie weet wat er wordt ingedaan
't Is toch zo'n goeie baas!

http://www.graphicgarden.com/