Vaderlands lied

Melodie

Komt, knapen en meisjes, verheft nu in koor
De grond die uw wieg heeft gedragen
Uw lied klink' de beemden van 't vaderland door
Dat d'ogen op u houdt geslagen!
Dat vaderland eert en verheerlijkt gij nu,
Eens, hopen wij, eens zal het fier zijn op u (2x)

In moed en in kennis, in vroomheid en deugd
Was 't eenmaal het sieraad der aarde
Die glorie verbleekte, maar 't wacht van uw jeugd
Dat gij het herstelt in zijn waarde.
Dan, als gij het eert en verheerlijkt als nu
Dan moge dat vaderland fier zijn op u (2x)

Welop dan, o knapen, slechts moed en verstand
Verwint in de kamp met het leven
Welop dan, o meisjes, slechts sierlijke hand
Kan waardig een zegekrans weven
Die moed, die bevalligheid leerdet gij nu
Het vaderland eist het als schatting van u (2x)


http://www.graphicgarden.com/