Mijn Nederland

Melodie

Waar de blanke top der duinen
Schittert in de zonnegloed
En de Noordzee vriendelijk bruisend
Neerlands smalle kust begroet
Juich ik aan het vlakke strand:    (2x)
'k Heb u lief, mijn Nederland    (2x)

Waar het lachend groen der heuvels
't Eind der stille heide omzoomt
Waar langs rijk geladen velden
Rijn of Maas of Schelde stroomt
Klinkt mijn lied op oude trant:    (2x)
'k Heb u lief, mijn Nederland    (2x)

Waar de blanke deugd der vaad'ren
Nog een gastvrij plaatsje vindt
En de vrede in huis en harten
Vorst en Volk tezamen bindt
juich ik, 't zij op veld of strand:    (2x)
'k Heb u lief, mijn Nederland    (2x)

Waar onze ouders werken, zwoegen
En ons leiden tot de deugd
Waar wij door hun trouwe zorgen
Wijsheid garen in de jeugd
Daar klinkt 't lied van elke kant    (2x)
'k Heb u lief, mijn Nederland    (2x)

Blijf gezegend, Land der Vaad'ren
Make u eendracht sterk en groot!
Blijve 't volk aan Wet en Koning
Houw en trouw in nood en dood!
Doe zo ieder 't woord gestand:    (2x)
'k Heb u lief, mijn Nederland    (2x)

http://www.graphicgarden.com/