Wien Neerlands bloed

Melodie
Versie 1

Wien Neerlands bloed in d' aders vloeit
Van vreemde smetten vrij
Wiens hart voor land en koning gloeit
Verheff' de zang als wij:
Hij zett' met ons, vereend van zin
Met onbeklemde borst
Het godgevallig feestlied in
Voor vaderland en vorst    (2x)

De Godheid, op haar hemeltroon
Bezongen en vereerd
Houdt gunstig ook naar onze toon
Het heilig oor gekeerd:
Zij geeft het eerst, na 't zalig koor
Dat hoger snaren spant
Het rond en hartig lied gehoor
Voor vorst en vaderland    (2x)

Dring' luid, van uit ons feestgedruis
die be uw hemel in:
Bewaar de vorst, bewaar zijn huis
En ons, zijn huisgezin
Doe nog ons laatst, ons jongst gezang
Die eigen wens gestand:
Bewaar, o God! de koning lang
En 't lieve vaderland    (2x)

Versie 2

Wien Nerlands bloed in de ad'ren vloeit
Wien 't hart klopt fier en vrij
Wie voor zijn volk van liefde gloeit
Verheff' de zang als wij:
Hij roem' met allen, welgezind
Den onverbreekb're band
Die Nerland en Oranje bindt
Vorstin en vaderland    (2x)

Bescherm, o God! bewaak den grond
Waarop onze adem gaat
De plek waar onze wieg op stond
Wellicht ons sterfuur slaat
Wij smeken van Uw vaderhand
Met blijden kinderzin
Behoud voor 't lieve vaderland
Voor land en koningin    (2x)

Dring' luid, van uit ons feestgedruis
De be den hemel in:
Blijv' met ons oud Oranjehuis
Het volk steeds n gezin
Vorstin en prins prijze ons gezang
En 't klinke aan allen kant:
Bewaar het vorst'lijk stamhuis lang
En 't lieve vaderland    (2x)

Zie ook het lied "Mijn Westdorpe", dat dezelfde melodie heeft.

http://www.graphicgarden.com/