Wij leven vrij

Melodie

Wij leven vrij, wij leven blij
Op Neęrlands dierb're grond
Ontworsteld aan de slavernij
Zijn wij door eendracht groot en vrij
Hier duldt de grond geen dwing'landij
Waar vrijheid eeuwen stond    (2x)

Hoe dierbaar is ons 't vaderland
Der helden bakermat
Der kunsten wieg, 't gezegend strand
Waat 't heilig recht zijn zetel plant
En deugd met een fluwelen band
Vorstin en volk omvat    (2x)

Wij leven vrij, wij leven blij
Wij dienen ene God
Wat ook 't verschil in dienen zij
De wet laat ied're godsdienst vrij
Vereend als broeders juichen wij:
Gezegend is ons lot    (2x)

Zo leven w' altijd vrij en blij
Op Neęrlands dierb're grond
Door trouw aan eigen wetten vrij
Praalt Neęrland in der volken rij
En 't vaderland blijf groot en vrij
Tot 's werelds avondstond    (2x)


http://www.graphicgarden.com/